Bộ Đề Dự Đoán Ielts Speaking Quý 3 2022 Chuẩn - IELTS IDV

Bộ Đề Dự Đoán Ielts Speaking Quý 3 2022 Chuẩn

Bộ Đề Dự Đoán Ielts Speaking quý 3 2023 – Ielts Speaking Forecast quy 3 2023: https://idvielts.com/bo-de-du-doan-ielts-speaking-quy-3-2023/

Bộ Đề Dự Đoán Ielts Speaking quý 3 2022 – quý cuối chuẩn  – Ielts Speaking Forecast quý 3 2022 kèm link tải:

Dưới đây là bộ đề dự đoán Ielts Speaking cho quý 3 2022 (4 tháng: September – December – tháng 9 – tháng 12) do cô Dương Vũ 8.5 Ielts – IDV Ielts tổng hợp chuẩn xác nhất và sớm nhất (Mỗi quý Ielts là 4 tháng nên không có bộ đề quý 4 nha). Thực ra mỗi bộ đề Ielts Speaking đều được thiết kế để bao trùm phần lớn các topic speaking thông dụng và lặp đi lặp lại theo năm nên các bạn học theo bộ đề quý nào hay từ nguồn sách nào cũng được, quan trọng là các bạn luyện được phản xạ nói nhanh, trôi chảy và đúng cho nhiều chủ đề ngữ cảnh khác nhau. SPEAKING cac bạn nên có người luyện cùng hoặc tương tác trực tiếp và ghi âm nhiều để sửa lỗi vào lúc thi thật các bạn sẽ phản xạ tốt hơn, chuẩn hơn và bớt run nha 🙂 . Link tải các bạn xem ở dưới nhé. Chúc các bạn học tốt và vượt aim 🙂

LINK TẢI BỘ ĐỀ FORECAST IELTS SPEAKING QUÝ 3 2022: 

https://docs.google.com/document/d/171mlnTWAN4ra_Z54ktUjm943ZoPLeDT9GnwgOzIuIfQ/edit?usp=share_link 

SÁCH KÈM BÀI GIẢNG FREE TRÊN YOUTUBE IDV: https://www.youtube.com/watch?v=AeF6QSRm8qc 

Các bạn không có nhiều thời gian tự tìm tài liệu hoặc không có người hướng dẫn có thể học theo sách IELTS SPEAKING 8.0 BY DƯƠNG VŨ để tiếp cận phương pháp học đúng hướng và bài bản ngay từ đầu: bộ sách Ielts Speaking by Dương Vũ – Hướng dẫn trả lời chi tiết + từ vựng hay theo topic + samples 8.0 3 Parts quý mới giúp bạn tự học speaking hiệu quả: https://idvielts.com/sach-ielts-speaking-duong-vu/

FEEDBACK SÁCH IELTS SPEAKING WRITING 8.0 BY DUONG VU từ bạn Thùy My 8.0 Ielts:

PART 1 NEW TOPICS BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN IELTS SPEAKING QUY 3 2022 SẼ ĐƯỢC GIỮ LẠI SANG QUÝ 1 2023

 1. Snacks
 2. Car
 3. Writing
 4. Your name 
 5. Birthday 
 6. Sports & exercise
 7. Public transport 
 8. Geography & maps
 9. Singing
 10. Puzzles
 11. Weather
 12. Social media
 13. Daily routine (by Duong Vu – idvielts.com)

PART 2& 3 NEW TOPICS BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN IELTS SPEAKING QUY 3 2022 SẼ ĐƯỢC GIỮ LẠI SANG QUÝ 1 2023

(by Duong Vu – idvielts.com)

 1. An English class you enjoyed
 2. A person who loves plants
 3. A time you did something difficult and succeeded
 4. A time you received money on your birthday
 5. A place you go to for outdoor activities
 6. A beautiful object (art, painting…)
 7. A time you met people from different cultures
 8. An important lesson you learned (not at school or university)
 9. A novel you’ve read
 10. A time you forgot an appointment
 11. A person who enjoys dressing well
 12. Your favorite TV program
 13. A childhood friend
 14. A problem you had when shopping in a store or online 
 15. A home of someone you know (not your own home)
 16. A place for sports you’ve been to (stadium…)
 17. A movie you’ve watched and still want to watch again
 18. A person whose work is useful to society
 19. A photo you took that you are proud of
 20. A time you searched for information on the Internet
 21. A place with a lot of plastic waste you saw
 22. A time you argued with someone
 23. A time you shared something with others
 24. A time someone inspired you to do something interesting
 25. A place in your country you’d like to introduce to foreign tourists

(Copyright by Duong Vu – idvielts.com)

Bạn Hương Thanh lớp 12 –  7.0:

BẠN HIẾU – FRESHMAN – 7.0:

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN IELTS SPEAKING QUY 3 2022

KHOÁ HỌC IELTS 7.0 ONLINE TẶNG GÓI SỬA BÀI 2.5 TRIỆU ĐỒNG:

 

Để lại bình luận

Scroll
0982399830