Ielts Writing Task 1 Book 8.0 Duong Vu - IELTS IDV

Ielts Writing Task 1 Book 8.0 Duong Vu

Hướng dẫn viết Ielts Writing Task 1 nói chung và Bar Chart (150 – 200 từ) – Các bạn có thể học theo các bài học trên web trong mục Writing Task 1 và Writing Task 2 nhé. 

Học Ielts Writing đơn giản và khoa học với SÁCH IELTS WRITING TASK 1 + 100 SAMPLES chuẩn 8.0 – 9.0  và SÁCH IELTS WRITING TASK 2 by DUONG VU 2 lần 8.0 WRITING: https://idvielts.com/sach-ielts-writing-by-duong-vu/

Khoá Học Ielts 7.0 + uy tín với giáo viên 8.5 Ielts: 

LƯU Ý KHI VIẾT VỀ BIỂU ĐỒ DẠNG BAR – LINE – PIE – TABLE – Cách chọn Key Features

 • Chỉ nên dành đúng 20 phút hoặc ít hơn cho task 1 vì task 2 chiếm 2/3 số điểm
 • Có 2 loại chính: biểu đồ động (dữ liệu theo nhiều mốc time: năm, tháng, mùa, ngày trong tuần, giờ trong ngày…) và biểu đồ tĩnh (chỉ có 1 mốc thời gian, hoặc không có)
 • Luôn rephrase lại các từ trong đề khi viết Intro (nhớ ghi địa điểm, thời gian nếu có)
 • Viết Overview gồm 1 – 2 câu nêu đặc điểm chung khái quát nhất hoặc nổi bật nhất của các đối tượng trên biểu đồ, nếu 2 điểm đối lập, tách làm 2 câu. Không cho số liệu chi tiết vào Overview
 • Không nên viết thân bài chỉ 1 đoạn. Ưu tiên gộp và so sánh các đối tượng dữ liệu hoặc giai đoạn thành 2 nhóm/ 2 giai đoạn chính để viết 2 đoạn (nhóm nhỏ nhóm lớn, nhóm tăng, giảm…nếu đề có 2 dạng biểu đồ mỗi đoạn 1 dạng và phân tích khái quát thôi
 • Nếu bài có nhiều số liệu chỉ chọn lọc phân tích 6 -7 cái nổi bật nhất, những cái giúp minh họa cho Overview. Nguyên tắc: Cao ,Thấp, Duy, Không, Giống, Thứ = Cao nhất (con số cao nhất, mức tăng cao nhất – Thấp nhất – Duy nhất (có xu hướng/ đặc điểm khác hẳn những cái còn lại) – Không thay đổi – Giống nhau (những cái giống nhớ viết gộp lại cho đỡ lặp)  – Xếp Thứ hạng (cao, thấp hơn nhau bao nhiêu/ mấy lần…)

LƯU Ý KHI VIẾT OVERVIEW – TỔNG QUAN VỀ BIỂU ĐỒ

Overview là phần quan trọng nhất của task 1 dạng DATA, nếu nhìn ra được General Features – những đặc điểm khái quát chung của biểu đồ thì bạn sẽ có hướng phân tích đúng:

 • Nếu là biểu đồ động hãy nêu xu hướng của các đường/đối tượng bằng cách nhìn vào điểm đầu và điểm cuối hoặc so chiều cao các cột (gộp chung các đối tượng cùng xu hướng/ quy luật vào để viết câu). Nên viết 2 câu với từ nối như By contrast, However, In addition
 • Nếu là biểu đồ tĩnh, hãy nêu quy luật giống và khác, item cao nhất, thấp nhất
 • Overview không nên nêu 1 điểm cao nhất hay thấp nhất mà ưu tiên nêu cả Item lớn nhất (đối tượng luôn có dữ liệu cao nhất, chiếm ưu thế hoặc nhỏ nhất, ví dụ nếu là Line thì sẽ là đường trên cùng, dưới cùng)
 • Luôn bắt đầu viết Overview với “It is clear that” hoặc “Overall”, nếu có giai đoạn cần nhớ cụm “over the period …” ở cuối câu.
 • Nếu có 2 biểu đồ mà không gộp được chung thì mỗi câu Overview viết về 1 biểu đồ
 • Nếu là MAP / PLAN/ OBJECT: nêu sự thay đổi chính/ khác biệt chính giữa 2 biểu đồ
 • CYCLE/ PROCESS không cần viết Overview hoặc chỉ cần nêu số bước (Stages/ Steps) + bắt đầu và kết thúc là gì/ ở đâu

CÁC DẠNG BÀI TASK 1 – HƯỚNG VIẾT: TREND hay DIFFERENCE hay cả 2:

 • STATIC: Dạng tĩnh, không có mốc thời gian hoặc chỉ có 1 mốc (No TREND) > hướng Difference: so sánh lớn, nhỏ, khác biệt + thứ hạng
 • DYNAMIC: Có 2 mốc thời gian trở lên > TREND: phân tích xu hướng tăng giảm dữ liệu + Difference – so sánh (nếu có nhiều đối tượng)
 • Các dạng đề task 1: Data (Line, Pie, Bar, Table) + Mixed charts + Diagram (Process/ Cycle/ Flow) (Map/ Plan/ Object)

DẠNG ĐẶC BIỆT MIXED CHARTS (MULTIPLE CHARTS)

 • Thường kết hợp 2 trong 4 loại: Line, Bar, Pie, Table
 • HƯỚNG LÀM: mỗi đoạn thân bài phân tích 1 loại biểu đồ
 • Nên chỉ ra mối liên hệ giữa các biểu đồ (nếu có)

LÀM DÀN Ý TASK 1 (4- 5 PHÚT)

 • Xác định dạng biểu đồ, time (thời) & số đối tượng dữ liệu
 • Xác định hướng phân tích: trend hay difference, hay cả hai
 • Ưu tiên phân tích theo nhóm đối tượng có số items ít hơn (ví dụ số liệu xuất khẩu 5 mặt hàng cho 2 nước)
 • Dạng Trend nhiều năm, nên tách thành các giai đoạn chính
  Đánh giá Overview về các biểu đồ (Main/ Overall Features)
 • Xác định KEY FEATURES cho thân bài
 • Hình dung cách trình bày Key Features sao cho khoa học: gộp những cái nào thành 1 câu, từ nối/ liên kết như nào cho logic: nhóm có số liệu cao hơn, nhóm thấp hơn rồi đến cái duy nhất (nếu có). Thường thì 2 features đối lập nếu ngắn thì dùng While / Whereas còn dài thì tách thành 2 câu dùng By contrast/ However. Dữ liệu đặc biệt (cái duy nhất hoặc 2 cái giống nhau) thì dùng từ nối đầu câu là Particularly/ Noticeably. Muốn thêm 1 feature nữa thì dùng In addition hoặc One further point to note is that…

DẠNG BAR CHART

 • Cách làm cũng như trên, nhìn vào độ dài các cột cùng màu để tìm ra xu hướng / quy luật  cho Overview và Key Features cho thân bài. Càng nhiều cột thì càng cần tìm ra đặc điểm chung và nổi bật để phân tích cho khoa học, không bị lặp cấu trúc.
 • Nếu nhiều cột chỉ cần phân tích điểm năm đầu, năm cuối và cao nhất, thấp nhất
 • So sánh các đối tượng với nhau để đảm bảo nhắc đến mọi đối tượng trong đề bài

CẤU TRÚC NGÔN NGỮ CHO TASK 1 – BAR, PIE, LINE, TABLE Ở LINK DƯỚI:

https://idvielts.com/cach-viet-cau-task-1-bar-line-pie-table/

https://idvielts.com/task-1-line-graph-cach-ta-trend/

 • Ngôn ngữ mô tả xu hướng + Dạng Tương lai
 • Ngôn ngữ phần trăm
 • Ngôn ngữ để viết câu so sánh
 • Giới từ tả thời gian + số liệu
 • Ngôn Ngữ dạng Survey
 • Ngôn ngữ tả nhóm tuổi – Age Group
 • Cách Paraphrase task 1
 • Cách chèn số liệu vào bài report
 • Cách liên kết các câu và từ nối (cohesive devices – linkers)

BÀI MẪU TASK 1 DẠNG BAR CHART, MAP, PROCESS:

https://idvielts.com/category/writing/ielts-writing-task-1/

Để lại bình luận

Scroll
0982399830