IELTS 6.5 - IELTS IDV

IELTS 6.5

Khoá Học Ielts 6.5 là khóa học giúp các bạn đạt chuẩn đầu ra Ielts 6.5 để xét tuyển đại học, tốt nghiệp đại học và apply vào các tập đoàn, tổ chức quốc tế. Khóa học tập trung củng cố nền tảng từ vựng Uncommon căn bản theo chủ đề và luyện sâu dạng bài KHÓ kết hợp với chữa bài rất kĩ cho từng bạn. Đầu vào khóa học tối thiểu Ielts 5.0. Khoá học được xây dựng trực tiếp bởi cô Dương Vũ 8.5 Ielts – 6 năm kinh nghiệm dạy Ielts.

Khoá học Ielts 6.5 uy tín – Có thể nộp học phí theo tháng hoặc nửa khoá:

Nội dung chi tiết chương trình khoá học Ielts 6.5 của Ielts Dương Vũ – IDV:

WRITING: 

Task 1: Nâng Cấp Câu band 6.0 ++ cho từng dạng bài: Trend & No-trend charts (Bar chart, Pie chart, Line Graph, Table, Mixed charts) và dạng Diagram (Process, Map, Object).

Task 2:

– Những cách Paraphrase hiệu quả trong tiếng Anh

– Cách đa dạng câu trong Ielts essay writing

– Cách viết mở bài và kết luận nhanh, súc tích

– Cách viết Cause – Effect trong tiếng Anh

– Cách viết Solutions trong tiếng Anh

– Cách đưa Opinion trong tiếng Anh

– Cách đưa ví dụ trong Ielts essay

– Cách brainstorming ideas theo từng topics (150 common topics)

– Cách sắp xếp ý và làm dàn ý khoa học mạch lạc nhất cho từng dạng bài

– Những collocations band cao có thể áp dụng cho mọi dạng bài essay writing

SPEAKING:

Thực hành SHADOWING & Ngữ điệu tiếng Anh nâng cao:

– Chunks of language

– Ngữ điệu lên,

– Ngữ điệu xuống

– Ảnh hưởng của cảm xúc lên ngữ điệu

Thực hành theo bộ đề Ielts Speaking mới nhất (Brainstorming, Group discussion & Presentations)

– People in your life (family, friends, teachers, neighbors)
– Activities & events (hobbies, exercise, what you do on holidays, memories of past and plans for future)
– Places (where you live, where you might like to live, places to visit, etc)
– Things (devices and gadgets you use everyday, presents you have given or received, valued and cherished objects)

– Cách kéo dài ý để nói trong part 2

– Cách lên ý tưởng và huy động từ vựng cho part 2

– Cách mở đầu và kết thúc bài nói part 2 ấn tượng

– Presentations & Interviews (for Ielts Speaking part 3) theo chủ đề

READING:

– Kỹ thuât làm bài TRUE/ FALSE/ NG đúng 100%

– Kỹ thuật làm bài Matching Headline & Matching info cao cấp

– Làm bài tập về nhà & Sửa theo dạng bài: TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN, Multiple Choice, Sentence completion, Short answers, Completion of tables/ charts/ summaries/notes, Headings, Classification, matching lists, matching phrases

LISTENING:

– Kỹ thuật note -taking và cách áp dụng trong Ielts listening

– Luyện sâu kỹ thuật làm bài nghe Ielts dạng Map và Multiple Choice

– Làm bài tập về nhà & Sửa theo dạng bài: Multiple choice, sentence completion, short answers, completion of tables/ charts/ summaries/ notes, labelling a diagram, matching

Lưu ý:

– Yêu cầu đầu vào: tương đương IELTS 5.0
– Thời lượng khóa học: 30 buổi trên lớp * 2 giờ (3 buổi/ tuần) +  sửa bài (cá nhân)
– Bài tập về nhà: Report & Essay Writing, Presentation + Recording
– Miễn phí toàn bộ giáo trình
– Test đầu vào, giữa khóa & cuối khóa

Lộ trình học Ielts 6.5 dựa trên giáo trình chuẩn của Ielts Official & Giáo Trình Soạn Riêng bởi giáo viên 8.5 Ielts đã giúp nhiều bạn đạt 6.5 thậm chí bứt phá đạt 7.0 sau khoá học 30 buổi:

Để được tư vấn về khoá học các bạn liên hệ Facebook IDV IELTS hay số điện thoại ở dưới để được hỗ trợ nhé:

Facebookwww.facebook.com/idvielts/ Mobile: O982 399 830

FEEDBACK THẬT, HỌC VIÊN THẬT:

 

Tiêu chí chấm Ielts Writing

 

Scroll
0982399830