Template Bài Luận Ielts Writing Band 8 - IELTS IDV

Template Bài Luận Ielts Writing Band 8

Dương gửi tặng các bạn khung sườn template bài luận Ielts theo từng dạng đề và theo từng hướng làm cụ thể mà mình thường viết để đạt được band cao 8.0+ cho bài thi Ielts Writing task 2. Hình thành khung bài viết cố định sẽ giúp mình tập trung hơn cho phần ideas và làm dàn ý rõ ràng, mạch lạc nên sẽ dễ ghi điểm tốt hơn

Đây là một phần trong sách Ielts Writing task 2 Guidebook của Dương, các bạn cần một cuốn sách cô đọng, hiệu quả bao gồm hướng dẫn học chi tiết, ideas, Topic vocab, và nhiều bài mẫu band 8.0-9.0 thì đây chính là giải pháp nhé: https://idvielts.com/sach-ielts-writing-by-duong-vu/

  1. Dạng Agree/ Disagree

– Hướng nghiêng về 1 phía (Agree hoặc Disagree):

Intro: Câu viết lại câu nêu quan điểm trong đề =>. I agree/ disagree with this statement and this essay will elaborate on (hoặc explain) my reasons.

Body 1: The main/ primary reason is that S + V… (hoặc: Firstly, reason1: S+V…)

Body 2: Another reason is that … (hoặc Furthermore, reason 2: S+V…)

Kết luận: In conclusion, + tổng hợp lại 2 ý chính của 2 đoạn body

***Nếu viết dạng Counter-argument sẽ là:

Body 1: The primary/ fundamental reason is that S + V

Body 2: Admittedly, S + V (nêu 1 lí lẽ của quan điểm đối lập mà bạn sẽ phản bác lại) => However, I believe … (lập luận phản bác lại luôn)

– Hướng Partly Agree (chỉ hợp với đề mà quan điểm có thể tách thành 2 ý mà bạn agree ý này nhưng disagree ý kia)

Intro: Câu viết lại câu nêu quan điểm trong đề =>. I partly agree with this statement and this essay will elaborate on (hoặc explain) my reasons.

Body 1: Admittedly, S+V (ý mà bạn agree)

Body 2: However, S +V (ý mà bạn disagree)

Kết: In conclusion, although S + V, I believe S + V

  1. Dạng Both Views & Your Opinion (hướng nào bạn cũng PHẢI discuss cả 2 views)

Intro: Câu rephrase viết lại đề bài => This essay will discuss both sides of the argument and then I will give my own view/ perspective.

– Hướng không nghiêng về view nào: quan điểm của bạn khác 2 views hoặc là cả 2 views kết hợp lại:

Body 1: Supporters (hoặc Proponents) of ST (viết lại view 1 bằng 1 cụm danh từ / danh động từ) often argue that S + V (lí lẽ chính của view 1). Firstly, In addition, …

Body 2: However, advocates of ST (viết lại view 2 bằng 1 cụm danh từ hoặc V-ing) might claim that S+V …

Kết: In conclusion, both sides of the argument have their own merits. I believe ST and ST are equally important to …

– Hướng nghiêng về 1 view, bạn sẽ thảo luận view kia trước còn cái bạn nghiêng về thì viết đoạn body 2.

Body 1: Supporter of ST (view 1 – dùng cụm danh từ/ V-ing) often claim that S + V: nêu lí lẽ chính của view 1, nhớ là thảo luận khách quan, không được nêu I believe, I think, hay my opinion gì vào đoạn của phe này)

Body 2: However, I believe S + V. Firstly, … Secondly, … (lồng ghép opinion của bạn luôn vào view bạn ủng hộ)

Kết: In conclusion, while S + V (view 1), I belive S + V (view 2 mà bạn ủng hộ, nhớ rephrase cho đỡ lặp từ)

  1. Dạng Advantages/ Disadvantages

– Nếu đề chỉ yêu cầu Discuss mà KHÔNG có chữ outweigh thì dạng này bạn chỉ thảo luận lợi và hại, không cần nêu quan điểm cái nào nhiều hơn.

– Nếu đề có chữ OUTWEIGH thì bạn cần nêu opinion và tốt nhất nên nghiêng về lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn, thay vì 2 cái bằng nhau. Cái nào nhiều hơn bạn viết ở body 2 và dài hơn:

Intro: Câu viết lại đề bài =>. From my perspective the (benefits) of this development/ trend are far greater than its (drawbacks) – tùy cái nào nhiều hơn mà bạn đảo vị trí 2 từ benefits và drawbacks.

Body 1: Admittedly, ST can … (viết cái bạn nghĩ là ít hơn – công nhận là ST có 1 ít lợi/ hại)

Body 2: However, I believe the mentioned benefits (drawbacks) are outweighed by the … (viết về mặt mà bạn nghĩ là nhiều hơn)

Kết: In conclusion, I believe the (merits) of ST in terms of … (danh từ) and … (danh từ) are far more significant than its (demerits). (Tùy ý của bạn mà đảo vị trí merits và demerits)

  1. Dạng Two-part questions

– Dạng Causes – Effects:

Intro: Câu viết lại đề => This can be attributed to ST and ST (2 reasons- dùng danh từ) and the effects on … might be huge/ alarming/ serious.

Body 1: The primary / fundamental cause of this is (reason 1: nên dùng danh từ ở đây)  …. ST might be another reason why S +V  (reason 2) …

Body 2: This trend/ development/ issue can have a number of adverse impacts on ST / SO…

Kết: tổng hợp lại ý chính 2 đoạn body

– Dạng Causes – Solutions

Intro: Câu viết lại đề => This essay will explore the main causes of this trend/ issue and suggest/ propose some possible solutions to address it.

Body 1: The primary / fundamental cause of this is (reason 1)  …. ST might be another reason why S +V  (reason 2) …

Body 2: With regard to potential solutions, an immediate measure is to + động từ + ST…. Another response / remedy might be that S + should + V…

Kết: In conclusion, ST might be due to … and … This issue can be addressed by V-ing …and …

– Dạng Causes? & Negative or positive development?

Intro: Câu viết lại đề => This development can be attributed to ST and ST (2 reasons- dùng danh từ) and I consider it to be a beneficial / detrimental trend (change). – tùy idea của bạn là xu hướng tốt hay xấu, nên nghiêng hẳn về 1 bên vì đề là OR và dạng TWO-PART này mỗi câu hỏi chỉ nên viết trong 1 đoạn.

Body 1: The primary / fundamental cause of this is ….(reason 1: nên dùng danh từ ở đây)  …. ST might be another reason why S +V  (reason 2) …

Body 2: From my perspective, this trend can be seen as positive (negative). Firstly, … idea 1…Secondly, idea 2…

Kết: Tổng hợp 2 ý chính 2 đoạn thân bài

Kinh nghiệm viết luân Ielts WRITING 8.0: https://idvielts.com/kinh-nghiem-viet-luan-ielts-band-8/

Kinh nghiệm học Ielts Writing 8.0 TASK 1 các bạn đọc ở đây nha: https://idvielts.com/kinh-nghiem-hoc-ielts-writing-task-1-band-8/

Khóa học Ielts Chuyên Sâu 6.5 – 8.0: https://idvielts.com/category/khaigiang/

Follow Dương trên các Facebook sau để học các bài học Ielts 8.0+ hoàn toàn miễn phí và cập nhật nhất các bạn nhé:

https://www.facebook.com/duong5ting/

https://www.facebook.com/idvielts

Để lại bình luận

Scroll
0982399830