Ielts Speaking Part 1 Change - IELTS IDV

Ielts Speaking Part 1 Change

Hướng dẫn trả lời topic Change Ielts Speaking Part 1 quý 3 2020 – sách Ielts Speaking Book quý 3 by Dương Vũ + bộ đề dự đoán chuẩn Ielts Speaking quý 3 2020

Câu trả lời mẫu – sample đầy đủ các bạn theo dõi trên facebook Dương Vũ hoặc Youtube IDV IELTS: 

Do you like changes? Why?  (Dùng cấu trúc However: 2 loại đối lập)

  • Well, I would say that in general, I’m quite fond of new things. The obvious reason is that changes can lead to innovation and development, you know. For example, technological advances including electricity, … and … have made our life … However, it’s worth mentioning that not all changes are welcome, I mean constructive or productive. for example, wars, conflicts and epidemics can undermine global progress and cost millions of lives.

Have you changed a lot since your childhood? 

Gợi ý: Dùng Cấu trúc However chỉ ra những cái thay đổi và không thay đổi – have remained unchanged, nhớ dùng đúng thời câu hỏi

What do you plan to change next year?  (nhớ dùng tương lai gần: be going to)

Are there any changes in your hometown? (nhớ dùng thời hiện tại hoàn thành, cấu trúc liệt kê: The most noticeable/ significant  development is ST has become  …  Another major change can be found in …)

Kinh nghiệm viết luân Ielts Essay 8.0 của Dương: https://idvielts.com/kinh-nghiem-viet-luan-ielts-band-8/

Kinh nghiệm học Ielts Writing 8.0 TASK 1 các bạn đọc ở đây nha: https://idvielts.com/kinh-nghiem-hoc-ielts-writing-task-1-band-8/

Khóa học Ielts Chuyên Sâu 6.5 – 8.0: https://idvielts.com/category/khaigiang/

Follow Dương trên các Facebook sau để học các bài học Ielts 8.0+ hoàn toàn miễn phí và cập nhật nhất các bạn nhé:

https://www.facebook.com/duong5ting/

https://www.facebook.com/idvielts

 

Để lại bình luận

Scroll
0982399830