Bộ đề Ielts Speaking Quý 1 2022 - IELTS IDV

Bộ đề Ielts Speaking Quý 1 2022

Ielts Speaking Forecast quý 1 2022:

Dưới đây là một nửa bộ đề Ielts Speaking cho quý 1 2022 (4 tháng: January – April). Một nửa còn lại IDV sẽ update cho các bạn vào giữa tháng 1 2022. Thực ra mỗi bộ đề Ielts Speaking đều được thiết kế để bao trùm phần lớn các topic speaking thông dụng nên các bạn học theo bộ đề quý nào hay từ nguồn sách nào cũng được, quan trọng là các bạn luyện được phản xạ nói nhanh, trôi chảy và đúng cho nhiều chủ đề ngữ cảnh khác nhau. Nên bạn cứ luyện càng sớm càng tốt và thực hành càng nhiều, điểm càng cao. Part 1 và 2 thì là các topic xoay quanh bản thân mình và mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của bạn còn part 3 thì là các topic về xã hội ở tầm khái quát hơn: Advertising, Animals,  Advice, Business, Building & Housing, Education – Teachers, Environment, Family – Parenting, Food, Health, Computer & the Internet, Social media, Language learning, Music – Film – Media, Books& Reading, Leisure activities, Sports, Travel, Transport, Work – Career. Các bạn tìm đọc các bài báo mạng về các topic trên là sẽ nâng cấp được từ vựng tốt nhé. Để cập nhật đề quý mới các bạn Like/ Follow Facebook IDV IELTS nhé: https://www.facebook.com/idvielts

Các bạn không có nhiều thời gian tự tìm tài liệu hoặc không có người hướng dẫn có thể học theo sách IELTS SPEAKING của IDV để tiếp cận phương pháp học đúng và bài bản ngay từ đầu: sách Ielts Speaking 8.0 by Dương Vũ – Hướng dẫn trả lời chi tiết + từ vựng hay theo topic + samples 8.0 3 Parts quý mới giúp bạn tự học speaking hiệu quả: https://idvielts.com/sach-ielts-speaking-duong-vu/

Một nửa bộ đề dự đoán IELTS SPEAKING quý 1 2022 (giữ lại từ quý cuối 2021), link tải file câu hỏi chi tiết: LINK TẢI 1 nửa bộ đề IELTS SPEAKING FORECAST QUÝ 1 2021 CLICK HERE

 1. AN ACTIVITY YOU USUALLY DO THAT WASTES YOUR TIME
 2. A TIME YOU SPENT MORE MONEY ON ST THAN YOU PLANNED
 3. A PERSON AT PRIMARY SCHOOL WHO IMPRESSED YOU
 4. A TIME YOU WAITED FOR ST SPECIAL
 5. A HABIT OF YOUR FRIEND YOU’D LIKE TO DEVELOP
 6. A FOREIGN PERSON YOU LIKE
 7. A DEFFICULT DECISION YOU MADE
 8. A TRIP BY CAR/BIKE/MOTORBIKE YOU WANT TO MAKE
 9. A SPORTPERSON WHO PERFORMED WELL AT A SPORTING EVENT
 10. A CREATIVE PERSON WHOSE WORK YOU ADMIRE
 11. A GOOD SERVICE YOU RECEIVED
 12. A PLACE YOU VISITED ON HOLIDAY
 13. A BUSINESSPERSON
 14. A TIME YOU WERE FRIENDLY TO SOMEONE YOU DON’T LIKE
 15. A TIME A PERSON SOLVED A PROBLEM SMARTLY
 16. AN INTERESTING BOOK YOU’VE READ
 17. A CAFÉ YOU LIKE
 18. A TIME GOT UP EARLY
 19. A TIME YOU FELT PROUD OF SOMEONE IN YOUR FAMILY
 20. A DIFFICULT SKILL YOU LEARNT
 21. A TIME YOU MOVED TO A NEW HOME/ SCHOOL
 22. A TIME YOU DID SOMETHING DIFFICULT & SUCCEEDED
 23. SOMETHING YOU’RE INTERESTED TO LEARN
 24. A TIME YOU GAVE ADVICE TO SOMEONE
 25. A FAMOUS PERSON

DEMO SACH IELTS SPEAKING BY DUONG VU

(Copyright – IDV IELTS)

Để lại bình luận

Scroll
0982399830