Bar chart Australian women giving first child - IELTS IDV

Bar chart Australian women giving first child

Đề bài: The chart below gives information about the age of women in Australia when they gave birth to their first child in 1966, 1986 and 2006. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Written by Dương Vũ – writing band 8: https://www.facebook.com/duong5ting

Phân tích đề:

Bar chart có nhiều mốc năm, có % => có thể dùng Line Language & Percentage Language, nhưng bạn cần lưu ý phần trăm ở đây được dựa trên tổng số phụ nữ trong từng độ tuổi, chứ không phải tổng cả 6 nhóm tuổi. Đề cũng chỉ cho số liệu 3 năm chứ không phải tất cả các năm từ 1986 – 2006 như Line nên bạn cẩn trọng khi phân tích. (Các bài mẫu khác trên mạng hiểu sai đề này rất nhiều)

Xu hướng: – Tuổi sinh con đầu lòng của phụ nữ Úc có xu hướng tăng qua 3 năm. Tỉ lệ ở các nhóm tuổi trẻ giảm, ở nhóm tuổi cao tăng

  • phân tích riêng năm đầu 1966: cao – thấp
  • Phân tích mức độ tăng giảm nổi bật cho tới năm 2006 (sau 40 năm), đá qua năm 1986 = cách nêu thêm cao nhất năm 1986 + cao nhất năm 2006

Bài mẫu:

The chart compares the age of Australian women at first child birth in 1966, 1986 and 2006. It is clear that from 1966 to 2006, the proportions of first-time mothers in older age groups (30 and over) were on the rise while the percentages of first time mothers in younger groups (24 and under) saw the opposite trend.

In 1966, nearly 63% of Australian women aged 19 to 24 gave birth to their first child compared to only approximately 3% of the oldest age group (over 40). Around one third of women under 19 and from 25 to 30 became first time mothers in the same year.

By 2006, however, the percentage of first-time mothers in the youngest age group dropped by almost two thirds (to nearly 12%) and that of the 19 – 24 group also reduced by more than a half (to just under 30%). By contrast, the proportions of women having their first childbirth at the age of 30-34 and 34-39 rose dramatically to roughly 45% and 30% respectively over the 40 years. Particularly, in 1986, the percentage of first time mothers was highest in the age group of 25 to 30 (at 50%) but in 2006, the group of 30 to 34 year-old women saw the highest figure (45%).

(Written & Copyright by Duong Vu – IDV)

Để lại bình luận

Scroll
0982399830