IELTS SPEAKING PRO - IELTS IDV

IELTS SPEAKING PRO

SPEAKING PRO (khóa PRO S ONLINE  & OFFLINE) là khóa học chuyên sâu về kĩ năng Speaking trình độ cao giúp các bạn cần đạt kĩ năng này trên 7.0 (7.0, 8.0, 8.5) . Speaking Pro tập trung vào thực hành và nâng cấp từ vựng  từ đơn giản lên trình độ Advanced: sử dụng nhiều idiomatic phrases, đúng collocations, dùng chuẩn expressions và idioms trong tiếng Anh. Khóa học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh dựa trên giáo trình chuẩn của CAMBRIDGE.

Lịch khai giảng lớp Ielts nhóm nhỏ mới nhất: https://idvielts.com/category/khaigiang/

Common Idioms theo topics:

– Emotions

– Money & Business

– People & Personality

– Work

– Study

– Time

Thực hành SHADOWING & Ngữ điệu tiếng Anh Advanced:

– Chunks of language

– Ngữ điệu lên

– Ngữ điệu xuống

– Ảnh hưởng của cảm xúc lên ngữ điệu

Thực hành theo bộ đề Ielts Speaking mới nhất (Brainstorming, Group discussion & Presentations)

– People in your life (family, friends, teachers, neighbors)
– Activities & events (hobbies, exercise, what you do on holidays, memories of past and plans for future)
– Places (where you live, where you might like to live, places to visit, etc)
– Things (devices and gadgets you use everyday, presents you have given or received, valued and cherished objects)

– Cách kéo dài ý để nói trong part 2

– Cách lên ý tưởng và huy động từ vựng cho part 2

– Cách mở đầu và kết thúc bài nói part 2 ấn tượng

– Presentations & Interviews (for Ielts Speaking part 3 based on key topics

Tiêu chí chấm Ielts Speaking 

Lưu ý

  • Yêu cầu đầu vào: tương đương IELTS 6.5
  • Thời lượng khóa học: 30 buổi trên lớp * 2.5 giờ (3 buổi/ tuần) + 30 phút đầu giờ thực hành cá nhân
  • Bài tập về nhà: Recording
  • Miễn phí toàn bộ giáo trình
  • Test đầu vào, giữa khóa & cuối khóa

Scroll
0982399830