Ielts Essay Parents Should Be Punished - IELTS IDV

Ielts Essay Parents Should Be Punished

Parents should get punished in some ways if their children break the law. To what extent do you agree or disagree?

Detailed Essay Plan by Dương Vũ 8.0 Writing:

Cách nghĩ MAIN IDEA: nếu lầ 1 vấn đề đặt câu hỏi WHY:  Tại sao trẻ phạm tội: cha mẹ thiếu quan tâm (parental neglect) +  harmful peer pressure + influence from violent video games, movies and the Internet => parents are not solely responsible for their children’s wrongdoings

Hướng làm: Disagree – Counter argument

Body 1: Admittedly, parents are partly responsible for their offspring’s unlawful activities

  • Failed parenting: Neglecting parental responsibilities tends to promote antisocial behavior among young people
  • If parents commit wrongdoings and set a bad example, their children are likely to follow suit.  …

Body 2: However, they should not be punished for their children’s offenses.

  • Children might get the wrong message and become irresponsible for their own actions
  • Other factors such as media violence and deficiencies of the education system are  also to blame: violent video games , bullying at school…

Copyright by Dương Vũ, full essay => Buy now:  sách hướng dẫn viết luận Ielts by Dương Vũ 8.0 Writing cô đọng, tiết kiệm, hiệu quả cho các bạn tự học bao gồm hướng dẫn viết luận chi tiết theo dạng bài, ideas, Topic vocab, cấu trúc ngữ pháp band cao và nhiều bài mẫu CHUẨN band 8.0 – 9.0: https://idvielts.com/sach-ielts-writing-by-duong-vu/

 

Các bài học bổ ích khác cho bạn:

Cách trả lời Ielts Speaking Part 1: https://idvielts.com/kinh-nghiem-thi-ielts-speaking-diem-cao/

Cách trả lời Ielts Speaking Part 2: https://idvielts.com/huong-dan-tra-loi-ielts-speaking-part-2/

Cách trả lời Ielts speaking part 3: https://idvielts.com/cach-hoc-ielts-speaking-part-3-cach-nghi-idea/

Kinh nghiệm viết luân Ielts WRITING 8.0: https://idvielts.com/kinh-nghiem-viet-luan-ielts-band-8/

Kinh nghiệm học Ielts Writing 8.0 TASK 1 các bạn đọc ở đây nha: https://idvielts.com/kinh-nghiem-hoc-ielts-writing-task-1-band-8/

Khóa học Ielts Chuyên Sâu 6.5 – 8.0: https://idvielts.com/category/khaigiang/

Follow Dương trên các Facebook sau để học các bài học Ielts 8.0+ hoàn toàn miễn phí và cập nhật nhất các bạn nhé:

https://www.facebook.com/duong5ting/

https://www.facebook.com/idvielts

Để lại bình luận

Scroll
0982399830