Ielts Essay Free Housing Band 8 - IELTS IDV

Ielts Essay Free Housing Band 8

As housing is a basic need of people, the government should provide free housing for everyone who cannot afford it. To what extent do you agree or disagree?

Sample Essay Band 8 – 9 : sách hướng dẫn viết luận Ielts by Dương Vũ 8.0 Writing

Detailed Essay Plan:

Cách nghĩ MAIN IDEA: xem xet các bên có liên quan trong phạm vi đề: governments, individuals, housing companies/ businesses => quy về 2 cấp độ vĩ mô và vi mô: society & individuals

Cách nghĩ Ý PHỤ: đặt các câu hỏi như: Thế thì làm sao? Rồi sao nữa? để khai thác vấn đề sâu hơn + suy ra từ bản thân mình nhưng khái quát lên cho mọi người

Disagree:

Body 1: Free housing policy might have adverse impacts on society:

This could involve huge costs => place a burden on the state budget and taxpayers => lack resources for other essential areas such as education

The economy: Negative effects on the housing industry => loss of jobs and income

Body 2: Individuals: (có counter argument trong cùng 1 đoạn )

Admittedly, living in a proper house is a fundamental human need…, especially disadvantaged or vulnerable people such as orphans or homeless elderly citizens

However, providing all low-income people with free housing might cause them to lose their motivation to work hard … => might end up becoming a burden to society.

=> Full Essay Sample: Buy now:  sách hướng dẫn viết luận Ielts by Dương Vũ 8.0 Writing cô đọng, tiết kiệm, hiệu quả cho các bạn tự học bao gồm hướng dẫn viết luận chi tiết theo dạng bài, ideas, Topic vocab, cấu trúc ngữ pháp band cao và nhiều bài mẫu CHUẨN band 8.0 – 9.0: https://idvielts.com/sach-ielts-writing-by-duong-vu/

Feedback Bộ Sách Ielts Speaking Writing 8.0 by Duong Vu:


Copyright by Dương Vũ – IDV IELTS

Các bài học bổ ích khác cho bạn:

Cách trả lời Ielts Speaking Part 1: https://idvielts.com/kinh-nghiem-thi-ielts-speaking-diem-cao/

Cách trả lời Ielts Speaking Part 2: https://idvielts.com/huong-dan-tra-loi-ielts-speaking-part-2/

Cách trả lời Ielts speaking part 3: https://idvielts.com/cach-hoc-ielts-speaking-part-3-cach-nghi-idea/

Kinh nghiệm viết luân Ielts WRITING 8.0: https://idvielts.com/kinh-nghiem-viet-luan-ielts-band-8/

Cách viết luận Counter Argument trong Ielts: http://idvielts.com/cach-viet-luan-counter-argument-cho-ielts/

Khóa học Ielts Online Offline band 7.0 ++ uy tin: https://idvielts.com/category/khaigiang/ 

Follow Dương trên các Facebook sau để học các bài học Ielts 8.0+ hoàn toàn miễn phí và cập nhật nhất các bạn nhé:

https://www.facebook.com/duong5ting/

https://www.facebook.com/idvielts

 

Để lại bình luận

Scroll
0982399830