Ielts band 7.0 - 8.0 - IELTS IDV

Ielts band 7.0 – 8.0

Ielts band 7 – band 8 Pro (khóa IELTS PRO ONLINE  & OFFLINE) gồm 20% thời lượng cho reading – listening và 80 % cho thực hành và sửa Speaking Writing là khóa học chuyên sâu về kĩ năng Speaking Writing trình độ cao giúp các bạn cần đạt kĩ năng này trên 7.0 (7.0, 7.5, 8.0) . Khóa Ielts Pro tập trung vào thực hành và nâng cấp từ vựng lên trình độ Advanced: sử dụng nhiều idiomatic phrases, đúng collocations, dùng chuẩn complex sentences và cải thiện ngữ điệu nói tiếng Anh uyển chuyển, giàu cảm xúc trong tiếng Anh. Nội dung mảng Writing của khóa Ielts Pro giống khóa Ielts Writing Advanced 8.0.

Lịch khai giảng lớp Ielts band 7.0 +  nhóm nhỏ mới nhất: https://idvielts.com/category/khaigiang/

Common Idioms theo topics:

– Emotions

– Money & Business

– People & Personality

– Work

– Study

– Time

Thực hành SHADOWING & Ngữ điệu tiếng Anh Advanced:

– Chunks of language

– Ngữ điệu lên

– Ngữ điệu xuống

– Ảnh hưởng của cảm xúc lên ngữ điệu

Thực hành theo bộ đề Ielts Speaking mới nhất (Brainstorming, Group discussion & Presentations)

– People in your life (family, friends, teachers, neighbors)
– Activities & events (hobbies, exercise, what you do on holidays, memories of past and plans for future)
– Places (where you live, where you might like to live, places to visit, etc)
– Things (devices and gadgets you use everyday, presents you have given or received, valued and cherished objects)

Cách xây dựng bố cục bài nói part 2 mạch lạc + cấu trúc câu phức nên dùng

– Cách lên ý tưởng và huy động từ vựng cho part 2

– Cách mở đầu và kết thúc bài nói part 2 ấn tượng

– Presentations & Interviews (for Ielts Speaking part 3 based on key topics)

Tiêu chí chấm Ielts Speaking 

Lưu ý

  • Yêu cầu đầu vào: tương đương IELTS 6.0
  • Thời lượng khóa học: 30 buổi trên lớp * 2.5 giờ (3 buổi/ tuần) + 30 phút đầu giờ thực hành cá nhân
  • Bài tập về nhà: Recording
  • Miễn phí toàn bộ giáo trình
  • Test đầu vào, giữa khóa & cuối khóa

Scroll
0982399830