Cách làm True False Not Given Ielts Reading 9.0 - IELTS IDV

Cách làm True False Not Given Ielts Reading 9.0

Hướng dẫn cách làm đúng 100% Dạng True False Not Given (hoặc Yes No Not Given)

Cách làm dạng Matching Info – Ielts Reading: https://idvielts.com/cach-lam-dang-matching-info-ielts-reading/

Follow / Like Facebook IDV IELTS để học nhiều bài học hay bạn nhé: https://www.facebook.com/idvielts

Học Ielts 6.5-7.5 bài bản, tư duy khoa học: https://idvielts.com/ielts-band-7/

Đầu tiên tìm ra vị trí đoạn văn:

 • True False là cho những bài về FACTS, Yes/ No là cho những bài nêu quan điểm người viết
 • Dạng T/ F/ NG, các câu hỏi thường theo thứ tự trong đoạn văn, đáp án câu sau tìm ngay dưới phần bài đọc của câu trước đó
 • Nếu phần câu hỏi True/ False không xuất hiện đầu tiên: Đọc qua các câu hỏi tìm ra những từ khóa vàng (viết hoa, in đậm, in nghiêng, có chữ số) để tìm ra vị trí các đoạn văn cần đọc cho phần T/F bắt đầu từ chỗ nào.
 • Làm các câu dễ (có từ khóa dễ tìm trước), sau đó dựa theo nguyên tắc theo thứ tự để tìm ra chỗ cần đọc cho các câu trước hoặc sau nó nhanh hơn

Nguyên tắc xác định T/F/NG: Loại trừ theo thứ tự: có phải True ko? => Có phải NG ko? Nếu không là T và NG thì là F

 • Đọc câu hỏi (statement) trước, xác định từ khóa vàng hoặc từ khóa chính (thuật ngữ chuyên ngành, từ khóa mang thông tin chính giúp hiểu rõ ý câu đó)
 • Dựa vào từ khóa đó, tìm trong đoạn văn (đã được tìm ra thứ tự ở bước trên), xem câu nào có chứa các từ khóa đó/ ý đó.
 • TRUE: Nếu tìm thấy câu có chứa các từ khóa / ý đó trong đoạn văn, hãy chia nhỏ cả 2 câu thành các mẩu thông tin nhỏ hơn và khớp từng phần nhỏ của 2 câu với nhau. Nếu NGHĨA của chúng khớp hoàn toàn hoặc NGHĨA của câu trong đoạn văn thậm chí bao trùm (rộng hơn) NGHĨA của câu statement, thì câu đó là TRUE (YES) . Lưu ý dạng bài này chỉ khớp NGHĨA nhé, từ ngữ có thể khác nhau do cách paraphrase nhưng nghĩa có thể như nhau

 • NOT GIVEN: Nếu có một mẩu thông tin trong câu statement KHÔNG có trong câu ở bài đọc (thường là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, từ định lượng vì chúng là từ mang thông tin) thì statement đó là NG (tác giả KHÔNG đề cập đến mẩu thông tin đó/ ý đó ví dụ không có so sánh chẳng hạn hoặc không có 1 DANH TỪ mang thông tin chính, không có 1 con số…) . Nếu tất cả các từ khóa hay mẩu thông tin đều KHÔNG có trong bài thì cũng là NG, bạn đừng mất công tìm (nếu quá 1.5 phút mà chưa tìm ra)
 • FALSE: có 2 cách: Dựa vào nguyên tắc loại trừ: nếu câu đó không phải là True mà cũng KHông phải NG (vì các mẩu thông tin đều được đề cập trong bài) thì câu đó là False hoặc dựa vào nguyên tắc: hai câu đó PHỦ ĐỊNH nhau về NGHĨA thì là False: 2 câu đó có chứa từ đối lập nhau hoặc ý phủ định lẫn nhau (kiểu câu này đúng thì câu kia phải sai). Nếu 2 câu chỉ KHÁC nhau mà không có ý phủ định, triệt tiêu nhau thì là NG.
 • Hiểu rõ bản chất True là nghĩa câu đó phải giống ý tác giả viết. Not Given là câu đó có 1 phần thông tin mà tác giả không đề cập. False là câu đó sai/ phủ định lại ý của tác giả
 • Nguyên tắc làm bài là dựa vào từ khoá trong câu statement tìm ra câu trong đoạn văn có liên quan, sau đó chia câu đó thành các phần thông tin nhỏ (dựa vào các từ mang thông tin chính trong câu: danh từ,tính từ, động từ, trạng từ, từ số lượng), nếu tất cả các phần này đều khớp thì là T, nếu có 1 phần thông tin không có hoặc khác nhau nhưng KHÔNG trái nghĩa hay phủ định nhau thì là NG, còn lại thì là F (loại trừ)
 • Đặc biệt lưu ý nếu trong câu có yếu tố so sánh mà bài đọc ko có so sánh thì là NG, nếu trong câu là so sánh hơn mà bài đọc là so sánh ngang bằng hay cao nhất thì là F. Nên chú ý cả thời của 2 câu, nếu khác thời nhau thì thường F hoặc NG, nhất là khi có hiện tại đơn thì lưu ý vì thời này là sự thật, luôn luôn là như thế, không thể nào khác đi nên câu kia mà hàm nghĩa là có thể thay đổi đi thì sẽ là F

Phân tích Ví Dụ:

Câu trong bài đọc: At least 60 combinations of senses have been reported

Câu Statement: There are 60 types of synaesthesia

2 câu này các mẩu thông tin đều được đề cập: 60, types , combinations of senses = synaesthesia vì tiền tố syn có nghĩa là with/ together.  Câu này ko thể là TRue vì 1 câu là “At least 60” còn 1 câu là 60 thôi và cũng không thể là NG vì tác giả có nhắc đến thông tin định lượng đó nhưng tác giả viết kiểu chỉ là áng chừng còn câu kia là khẳng định  là chỉ có 60 cái nên 2 câu phủ định nhau về định lượng. C có thể viết lại như thế này cho e hiểu nhé 1 câu là “Around 60 items have been made” và 1 câu là “There are only 60 items”, thực chất cái câu hiện tại đơn nó có cái hàm ý Only ở trong đó. Cái False này không phải ở con số 60 mà là ở hàm ý Only và Around đó e.

Một ví dụ khác tricky không kém :

 

Câu trên là NOT GIVEN vì “Numerous” là số lượng còn “Most of” là tỉ lệ (2 khái niệm không đồng nhất. Lưu ý “Largely” = mainly chỉ bổ nghĩa cho từ “diurnal”. Nhiều KHÔNG có nghĩa là PHẦN LỚN: ví dụ 100 cũng là nhiều rồi nhưng 100 của 1 triệu thì lại là phần nhỏ. Tác giả không nhắc đến tỉ lệ nên là NG

Câu dưới là FALSE bởi vì trong bài đọc nêu rõ là chưa tìm ra lí do trong khi câu đó lại nêu lí do là vì social science không quan trọng. Dựa vào bài đọc có đủ cơ sở để lập luận câu đó là sai so với ý tác giả chứ không phải là tác giả không đề cập ý đó.

Câu dưới là FALSE vì ý bài đọc là short-term rhythms of time còn câu statement lại là evolved over time (tiến hóa thì phải theo thời gian dài, hàm ý là long time), Nó không phải là NG vì trong bài đọc tác giả có đưa ra định nghĩa Chronobiology.

(Copyright by IDV Ielts )

Kinh nghiệm viết luân Ielts WRITING 8.0: https://idvielts.com/kinh-nghiem-viet-luan-ielts-band-8/

Kinh nghiệm học Ielts Writing 8.0 TASK 1 các bạn đọc ở đây nha: https://idvielts.com/kinh-nghiem-hoc-ielts-writing-task-1-band-8/

Khóa học Ielts Chuyên Sâu 6.5 – 8.0: https://idvielts.com/category/khaigiang/

Follow Dương trên các Facebook sau để học các bài học Ielts 8.0+ hoàn toàn miễn phí và cập nhật nhất các bạn nhé:

https://www.facebook.com/duong5ting/

https://www.facebook.com/idvielts

Để lại bình luận

Scroll
0982399830