Bộ đề dự đoán Ielts Speaking quý 2 2023 - IELTS IDV

Bộ đề dự đoán Ielts Speaking quý 2 2023

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN IELTS SPEAKING FORECAST QUY 2 2023 (May – August)

COPYRIGHT BY DUONG VU – GIÁO VIÊN IELTS 8.5 UY TÍN VỚI NHIỀU HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO IELTS 7.0, 7.5, 8.0

***Bộ đề Forecast Ielts Speaking hàng quý chỉ phát huy tác dụng nếu các bạn luyện kĩ theo dạng câu hỏi và đọc báo mạng nhiều về các topic lớn dưới đây để gom Topic Vocab trước khi luyện trả lời, ghi âm lại và sửa ít nhất 5 lần cho 1 câu hỏi. (đuôi s/ ed, chia động từ, chunking & ngữ điệu, nâng cấp câu…). Tuyệt đối không được học thầm, không sửa Speaking bằng văn bản, kể cả đọc tài liệu bạn cũng phải đọc to lên để luyện phát âm nhé.

Không cần thiết phải luyện hết toàn bộ câu hỏi nhưng cần luyện đủ topic, đủ số giờ cho mỗi band (50 giờ/ 1 band) để có phản xạ tự nhiên chứ không phải là thuộc làu mọi câu trả lời nhé. Các bạn cứ ghi âm lại là sẽ biết đủ số giờ chưa nhé. Keep practicing!

Các bạn không có nhiều thời gian tự tìm tài liệu chuẩn nên học theo bộ sách IELTS SPEAKING WRITING 8.0 BY DƯƠNG VŨ 8.5 IELTS. Mỗi sách gồm sách chính hướng dẫn cách nói/ viết từng dạng câu hỏi + từ vựng theo topic và các file update samples mới bao gồm cả cho bộ đề Speaking/ Writing mới nhất để tiếp cận phương pháp học đúng hướng và bài bản ngay từ đầu. Sách Speaking gồm: Hướng dẫn trả lời chi tiết & cấu trúc triển khai ý cho từng part + từ vựng hay Topic Vocab + samples chuẩn 8.0 cho 3 Parts (gồm cả audio/ video samples)  cho quý mới giúp bạn tự học speaking hiệu quả: https://idvielts.com/sach-ielts-speaking-duong-vu/

LINK TẢI BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN IELTS SPEAKING QUÝ 2 2023 CHUẨN FULL TOPICS: Đây là tài liệu nội bộ nên để nhận được các bạn Like Facebook Page Dương 8.5 hoặc join group này: cô Dương sẽ chỉ update full bộ đề trên 2 kênh này nhé: Facebook GROUP – https://www.facebook.com/groups/ielts8.5vn & Facebook Page- https://www.facebook.com/idvielts

Dưới đây các topic chính cho 1 nửa bộ đề Ielts Speaking Quý 2 2023 giữ lại từ bộ đề dự đoán Ielts Speaking quý 1 2023:

PART 1:

 1. Art 
 2. Jewelry
 3. Keys
 4. Libraries
 5. Staying up late 
 6. Outer space (stars & planets)
 7. Music 
 8. Happiness
 9. Chocolate
 10. T-shirts
 11. Small business
 12. Weekend

PART 2-3 NEW 

 1. A new development in your city
 2. An outdoor sports
 3. A leisure activity you enjoyed as a child
 4. An advertisement you dislike?
 5. A noisy place you went to
 6. A complaint you were satisfied with the result
 7. A website you often use (P3: websites , the Internet)
 8. A person you like to study or work with (P3: colleague – work environment)
 9. A person you met at a party and enjoyed talking to (P3 Meet new people)
 10. A time SB gave you ST you really wanted/ A reward you got (P3 reward students & employees)
 11. A favorite place to relax in your home (P3: relaxation)
 12. A daily routine you enjoy (P3: Routines)
 13. A time you achieved something (P3: Goals & Achievements – rewards
 14. A time you were late for ST (P3- being on time)
 15. An interesting old person you met (p3 Old people- generation gap
 16. A place affected by air pollution you visited
 17. A time you taught a family member something
 18. Something you’d like to learn (idvielts.com)
 19. A time you received good news from SB you know well
 20. AN ACTOR
 21. An unusual meal you had
 22. A city you’d like to visit for a short time
 23. A technological product you found difficult to use
 24.  Something you do with many people
 25. A historical period you’d like to know more
 26. A time you moved to a new school/ area.

FEEDBACK về khoá học và BỘ SÁCH IELTS SPEAKING WRITING 8.0 + BỘ SAMPLES BY DUONG VU: https://idvielts.com/sach-ielts-writing-by-duong-vu/

FEEDBACK THẬT, HỌC VIÊN THẬT:

 

 

Để lại bình luận

Scroll
0982399830